Кутак за верску наставу

Мултиетничност и мултикултуралност су концепти који подразумевају равноправно постојање и функционисање заједница различитог етничког порекла…