Примарни задаци школе

 1. Створити услове да школа буде отворена, дигитална и интерактивна, умрежена са другим институцијама, опремљена потребним средствима за рад, окренута позитивним трендовима.
 2. Направити креативне промене у циљу усклађивања наставног садржаја и начина рада са индивидуалним потребама и могућностима ученика.
 3. Потенцирати индивидуализацију и диференцијацију у настави.
 4. Унапредити педагошко-корективни рад и идентификовати све ученике који могу остварити право на додатну подршку логопеда, соматопеда или олигофренолога.
 5. Сензибилизирати запослене и родитеље указујући на важност инклузије; Да деца са посебним потребама буду прихваћена и срећна у нашој школи.
 6. Учинити да сви запослени, ученици и родитељи имају неутралну толеранцију на насиље, злостављање и занемаривање и да школа буде сигурно место за све.
 7. Повезати се са другим школама како би заједнички превазишли почетничке проблеме и недоумице у настави на српско-енглеском језику.
 8. Ниво електронске комуникације подићи на виши ниво.
 9. Трудити се да свака активност у школи остави писани и електронски траг.
 10. Све запослене укључити у пуно малих и великих тимова и актива – више глава, више идеја и квалитетнији рад.
 11. У рад школе више укључују и уважавају мишљење родитеља и ученика.
 12. Нагласак ставити на надарену и талентовану децу.
 13. Укључивање у Пројекат Професионалне орјентације.
 14. Оспособити се и организовати за могућност учења на даљину (електронско учење).
 15. Међусобно преносити знања и вештине и организовати интерну обуку.
 16. Створити угодно место за све ученике, запослене, родитеље и госте.
 17. Самовредновати свој рад са конструктивним предлозима побољшања квалитета рада.
 18. Остати у рангу 50 најбољих школа Србије.

Ми смо сви различити, а једнако вредни. Заједно стварамо људе, данас мале, а сутра веће од нас …