ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Дечија недеља је национална манифестација и представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних и струковних организација, повезивања свих важних актера у заштити дечијих права. Сваке године реализује се у цињу побољшања положаја детета у Србији.

Дечија недеља се обележава сваке године током прве недеље октобра. Ове године Дечија недеља почиње 5. октобра и траје до 11. октобра. Обележава се под слоганом „ПОДЕЉЕНА СРЕЋА , ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!!!“

Историјат

На нашим просторима Дечија недеља се обележава од 1934. године и од тада се мења и развија прилагођавајући своје програмске циљеве стварним потребама и проблемима деце. Од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце Србије уведена у закон о друштвеној бризи о деци. Основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечије недеље је Конвенција о правима детета Уједињених нација усвојена 1989. године.

Дечија недеља подстиче даљи развој услова за бољи положај детета и подсећа све релевантне друштвене актере на неопходност пружања образовне, социјалне, здравствене, културне и финансијске подршке сваком детету у нашем друштву.

Циљеви Дечије недеље

  • скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
  • указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;
  • указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
  • промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
  • Покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права.