ОБАВЕШТЕЊЕ

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 ( „Службени гласник РС „, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 19/2020, и 11/2020)одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV2 , као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Чланом 2. став 1. Уредбе, прописано је да док траје опасност од ширења заразне болести COVID 19, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да , због спречавања ширења заразне болести COVID 19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству.

Одредбом м став 2. истог члана Уредбе, утврђено је да на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар, ношење заштитних маски је обавезно

Ношење заштитних маски је обавезно:

  • у школском дворишту, приликом окупљања ученика
  • током трајања непосредног образовно-васпитног рада, у затвореном простору и на отвореном простору када не постоји одређена физичка дистанца;
  • за време одмора у затвореном простору школе и на отвореном простору када не постоји предвиђена физичка дистанца
  • за време боравка у комуникационим просторијама школе

Одговорно лице за праћење придржавања мера је Александра Радомировић  064/29-09-657