ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА ОДРЖАЋЕ СЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У ДЕЖЕВИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

МАТЕРЊИ (СРПСКИ) ЈЕЗИК У СРЕДУ 17. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ

МАТЕМАТИКА У ЧЕТВРТАК 18. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ У ПЕТАК 19. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ.

УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ДОЂУ У ШКОЛУ НАЈКАСНИЈЕ У 8,00 САТИ И ДА СА СОБОМ ПОНЕСУ:

1.СВОЈУ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ

2.ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ

3.ПОТРЕБАН ПРИБОР : ГРАФИТНА И ПЛАВА ХЕМИЈСКА ОЛОВКА (ШКОЛАОБЕЗБЕЂУЈЕ, НЕ ПИШИ–БРИШИ) И ГУМИЦА, ЛЕЊИР, ТРОУГАО И ШЕСТАР

4.МАСКУ (ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ РУКАВИЦЕ).

                                  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,ГОЛУБ ВИДОЈЕВИЋ