ПЛАН ПОСЕБИНИХ ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ 5., 6. И 7. РАЗРЕДА У 2019/20.ГОДИНИ

ПОН. 08.06.   УТОР. 09.06. СРЕДА 10.06. ЧЕВРТ. 11.06. ПЕТАК 12.06. ПОНЕД. 15.06.
5.РАЗРЕД 8,00-9,30   6.РАЗРЕД 8,00-9,30 7. РАЗРЕД 8,00-9,30 5. РАЗРЕД 8,00-9,30 6. РАЗРЕД 8,00-9,30 7. РАЗРЕД 8,00-9,30
6.РАЗРЕД 10,00-11,30   7. РАЗРЕД 10,00-11,30 5. РАЗРЕД 10,00-11,30 6. РАЗРЕД 10,00-11,30 7. РАЗРЕД 10,00-11,30 5. РАЗРЕД 10,00-11,30
7.РАЗРЕД 12,00-13,30   5. РАЗРЕД 12,00-13,30 6. РАЗРЕД 12,00-13,30 7. РАЗРЕД 12,00-13,30 5. РАЗРЕД 12,00-13,30 6. РАЗРЕД 12,00-13,30