Спровођење наставе од 1. јуна

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОБНОГ ЗИ-а,, ПОСЕБНИХ ЧАСОВА И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНЕ

ПОН. 01.06. УТОРАК 02.06. СРЕДА 03.06. ЧЕТВРТ. 04.06. ПЕТАК 05.06 СУБОТА 06.06.
1.ПОСЕБАН ЧАС ВРАЋАЊЕ ТЕСТОВА  ОС-ма   ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТ. У ШКОЛИ ОД 8,00  ДО 10,00 САТИ 2.ПОСЕБАН ЧАС 3.ПОСЕБАН ЧАС 4.ПОСЕБАН ЧАС  
ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕСТОВА ИЗ СРП.Ј. И КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ ПРИПРЕМНА НАСТАВА -ОНЛАЈН
ПОН. 08.06. УТОРАК 09.06. СРЕДА 10.06. ЧЕТВРТ. 11.06. ПЕТАК 12.06. СУБ. 13.06.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ   ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ  
ПОНЕД. 15.06. УТОРАК 16.06. 17.06.2020. 18.06.2020. 19.06.2020.  
ПРИПРЕМНА НАСТАВА У ШКОЛИ     ЗИ-МАТЕРЊИ ЈЕЗИК (СРПСКИ ЈЕЗИК)   ЗИ МАТЕМАТИКА ЗИ КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  

ДЕЖЕВА:

Ред. бр. Наст. Име и презиме Понед. Уторак Среда 03.06. Четврт. 04.06. Петак 05.06. Субота 06.06. Онлајн
1. Јелка Васојевић     8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група     Од 8,00-8,40
2. Наташа Кулунџић     8,00-8,40-2. група 8,45-9,25.1.група   8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група  
3. Наташа Милосављевић       8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група   12,00-12,40
4. Владимир  Величковић       8,00-8,40-2. група 8,45-9,25.1.група   8,00-8,45
5. Зинета Буквић Физика         8,00-8,40-1. Група Физика   16-16,40-2 група физика  
6. Зинета Буквић Хемија         8,45-9,25.2.група хемија 16,45-17,25 1.група хемија  
7. Дијана Ђоковић           12,45-13,25  
               
    Понедељак 08.06. Уторак 09.06. Среда 10.06. Четвртак 11.06. Петак 12.06. Понедељак 15.06.
1. Јелка Васојевић Српски језик 8,00-8,40-1.група 8,45-9,25.2.група       8,00-8,40-1. Група 8,45-9,25.2.група 8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група
2. Наташа Кулунџић Математика 8,00-8,40-2. група 8,45-9,25.1.група           8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група 8,00-8,40-2. Група 8,45-9,25.1.група  
3. Наташа Милосављевић Историја       8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група      
4. Владимир Величковић Географија       8,00-8,40-2. Група 8,45-9,25.1.група    
5. Зинета Буквић физика   8,00-8,40-1. група 8,45-9,25.2.група        
6. Зинета Буквић хемија           8,00-8,40-2.група 8,45-9,25.1.група
7. Дијана Ђоковић   8,00-8,40-2. група 8,45-9,25.1.група 8,00-8,40-2. група 8,45-9,25.1.група      
               

Наставници реализују припремну наставу у складу са интересовањима ученика.Ако распоредом часова није планиран довољан број часова припремне наставе, наставници могу у договору са ученицима да држе онлајн часове и то  у суботу 13.06.2020. године.

ПОСТЕЊЕ:

Р.бр. наст. Име и презиме Понед. Уторак Среда 03.06. Четврт. 04.06. Петак 05.06. Субота 06.06. Онлајн
1. Дијана Костић     8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр. 8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр.   8,00-8,40
2. Адмир Селек     8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр. 8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.    
3. Наташа Милосављевић           8,45-9,25
4. Владимир Величковић           12,00-12,40
5. Мирсада Жупљанин         8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр. 12,45-13,25
6. Зинета Буквић         8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр. 16,00-16,40
7. Дијана Ђоковић           16,45-17,25
               
    Понедељак 08.06. Уторак 09.06 Среда 10.06. Четвртак 11.06. Петак 12.06. Понедељак 15.06.
1. Дијана Костић   8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр. 8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр.      
2. Адмир Селек 8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр.   8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.   8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр.  
3. Наташа Милосављевић       8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр. 8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.  
4. Владимир Величковић 8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.         8,00-8,40,1.гр. 8,45-9,25,2.гр.
5. Мирсада Жупљанин   8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.        
6. Зинета Буквић            
7. Дијана Ђоковић       8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.   8,00-8,40,2.гр. 8,45-9,25,1.гр.

ШАРОЊЕ:

Р.бр. наст. Име и презиме Понедељак Уторак Среда 03.06. Четвртак 04.06. Петак 05.06. Субота 06.06.
1. Марија Стефановић             8,00-8,30
2. Кадира Мудеризовић       8,00-9,30     8,35-9,05
3. Наташа Милосављевић             12,30-13,00
4. Махија Мушовић             13,05-13,35
5. Зинета Буквић             16,00-16,30
6. Кенан Тмушић         8,00-9,30   16,35-17,05
7. Дијана Ђоковић           8,00-9,30 17,10-17,40
    Понедељак 08.06. Уторак 09.06. Среда 10.06. Четвртак 11.06. Петак 12.06. Понедељак 15.06.
1. Марија Стефановић 8,00-9,30         8,00-9,30  
2. Кадира Мудеризовић   8,00-9,30          
3. Наташа Милосављевић             8,00-9,30
4. Махија Мушовић         8,00-9,30    
5. Зинета Буквић       8,00-9,30      
6. Кенан Тмушић              
7. Дијана Ђоковић              

Аиша Тотић, педагог

Данијела Вукомановић, психолог